remedial teaching
Werkwijze
Tijden en Tarieven
Over mij
Contact

Remedial teaching

Remedial teaching bestaat uit extra leerhulp aan individuele kinderen die in het reguliere basisonderwijs dreigen vast te lopen. Het is jammer als kinderen vastlopen of hun motivatie verliezen in het onderwijs. Hoe eerder er met hulp begonnen kan worden, hoe beter dat is. Door individueel en op maat met een kind te werken kan het leerproces weer zo goed mogelijk op gang komen. Een kind moet het gevoel krijgen ‘het weer zelf te kunnen’ en weer met plezier naar school willen gaan. Kinderen dit extra steuntje in de rug geven, dat is waar ik me graag voor wil inzetten. Ik vind het op zijn minst het proberen waard. Door een goede analyse van het leerprobleem en een op het kind afgestemd behandelplan is de kans op succes het grootst.